โครงการกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน วันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

31 มีนาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน (วันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว )
ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ. ศาลาประชาคมบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา โดยมีนายชาตรี คงสุวรรณปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอไทรโยค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ฯ พร้อมด้วยนายวิกิจ แก้วจิตคงทอง เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเสา และนายสหรัช รักษา ผู้ใหญ่บ้านช่องแคบและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!