แผนการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 5 results.
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
แผนการดำเนินงาน
ไม่มีข้อมูล!!
การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556
มอบอำนวจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2556