วันท้องถิ่นไทย

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา นำโดย นายวิกิจ  แก้วจิตคงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ  ศาลา 60  พรรษา

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์