โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและพิการ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและพิการ

โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุเตย  โดยมีนายวิกิจ  แก้วจิตคงทอง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุเตย และผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์