รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา.docx