โครงการเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2556

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5   ธันวามหาราช  2556

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช  2556  กับเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ในวันที่   5   ธันวาคม  2556 โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เข้าร่วมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5   ธันวามหราช  2556  เมื่อวันที่   5  ธันวาคม  2556  เวลา  16.00  น.    เป็นต้นไป  ณ  บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์