โครงการปลูกป่าชุมชนหมู่บ้านพุเตยร่วมด้วยคณะโรงเรียนกรุงเทพพัฒนา(โรงเรียนนานาชาติ)

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกป่าชุมชน    เป็นโครงการปลูกป่าชุมชนระหว่างหมู่บ้านพุเตยกับคณะโรงเรียนกรุงเทพพัฒนา(โรงเรียนนานาชาติ) เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของป่าพร้อมทั้งได้เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและประโยชน์จากป่า

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์