ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง,กรองเครื่อง,น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ.doc