ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางนอกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 6995 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ.doc