ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศรายไตรมาส 1.pdf