การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภท : ข่าวพัสดุ

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง.pdf