ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมประปา หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ซ่อมแซมประปา ม.2 (ร้านเจริญไทยจักรกล).pdf