ประกาศผู้ชนะกาเรเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมประปา หมู่บ้านบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ซ่อมแซมประปา ม.2 (นายวิรัตน์).pdf