ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสตาร์ฮิลรีสอร์ท หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

คสล.สายสตาร์ฮิล ม.3.pdf