ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนางสมบัติ ศีลธรรม หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

คสล.สายสี่แยกบ้านนางสมบัติ ม.4.pdf