ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ ปุริมะ เชื่อมต่อบ้านช่องแคบ ม.1/ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

คสล.สายบ้านประเสริฐ ม.10.pdf