ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   จำนวน 3  โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายจู๋ ราชา และสายซอยบ้านผู้ใหญ่ชอบ.doc
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านวังเขมร (ตอนบน) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.doc
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม่วง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญ