ประกาศเรื่องจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุเตย

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตาราง ปปช.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุเตย ซอย 2 (สระสี่มุม) ม.8.pdf
ราคากลาง ถนน คสล.บ้านพุเตยซอย 2 (สระสี่มุม) แยกบ้านนางอำไพ ม.8.pdf