ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อมต่อ ซอย 5 พร้อมเสริมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย โดยวิธี e-bidding

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อมต่อ ซอย 5 หมู่ที่ 8.pdf