ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและน้ำดืม โครงการฝึกอบรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

อาหารและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์.pdf