ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 โดยใช้เครื่องจักรในการขุดรื้อท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ซ่อมระบบประปา ม.3.pdf