ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ป้ายไวนิล โครงการฝึกอบมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์.pdf