ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเมี้ยน โพธิ์แสวง หมู่ที่ 5 บ้านพุพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

คสล.บ้านนายเมี้ยน ม.5.pdf