ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา-ปีงบประมาณ-2563.pdf