ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา-ปีงบประมาณ-2562.pdf