ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ประจำปี 2562

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2.pdf