ตารางแสดงวงเงินจัดสรรงบประมาณโครงการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ.pdf