คณะศึกษาบริจาคห้องพยาบาลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาจากกรุงเทพได้บริจาคห้องพยาบาลพร้อมด้วยสิ่งของใช้จำเป็นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียนโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา รับมอบห้องพยาบาลและสิ่งของจากคณะศึกษาจากกรุงเทพ ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์