โครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดแลพความปรองดองแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาต้านยาเสพติดและความปรองดองแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ  2559 โดยนายวิกิจ  แก้วจิตคงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์