โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารการจัดการที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารการจัดการที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปี พ.ศ. 2559  ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน  2559  ณ. จังหวัดกระบี่  นำโดยท่านนายกวิกิจ  แก้วจิตคงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์