วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงวัย

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน บ้านพุเตย หมู่ที่8 ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยนายวิกิจ   แก้วจิตคงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงวัย  ในวันที่ 8 เมษายน  2559

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์