พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน โดยมี นายประพันธ์ุ  มีความเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 31 มีนาคม 2559

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์