ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา   เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่อื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)

ประกาศ-ราชื่อผู้สอบได้พนักงานจ้างทั่วไป-ภารโรง.pdf