ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่อื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป  (ภารโรง)

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ภารโรง (3).pdf