โครงการศึกษาดูงาน อบต.แก่งหางแมว

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยนายวิกิจ  แก้วจิตคงทอง  และนายสุริยา   บุนนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำองค์กรต่างๆ เพื่อนำไปปฎิบัติในหน้าที่การงานและการใช้ในชีวิตประจำวัน

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์