พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสุกลมหาสังฆปริณายก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

              พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสุกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์