ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา.pdf