โครงการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                       เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  63  พรรษา ในวันที่  28  กรกฏาคม  2558 ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา จึงเห็นความสำคัญในวันมหามงคลเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อความสุขของราษฎรตลอดมา

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์