โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                  ด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ชาวไทยทั้งชาติ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา พสกนิกรชาวไทย ประชาชน ทุกหมู่เหล่าล้วน มีความปิติยินดีอย่างยิ่ง  และได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

                 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบพื้นที่ จึงร่วมกับ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานชุมชน  อสม  อปพร   แม่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่  กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗  พรรษา  เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และได้ให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี   จึงกำหนดให้มีพิธีเทิดพระเกียรติ และทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์