องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะมิสทีนไทนแลนด์ 2013 ณ. พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

              องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  อำเภอท่าเสา   จังหวัดกาญจนบุรี    ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการตัอบรับคณะผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์  2013 ณ.  พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด  ในวันที่  15   ตุลาคม  นำโดยนายวิกืจ   แก้วจิตคงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา   นายบูรพา   นุชนุ่ม   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา   นายประพันธุ์   มีความเจริญ    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  และนายสุริยา   บุนนาค   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา   พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมในการต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์  2013เป็นไปด้วยบรรยากาศปราบปรื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่ง  และยังได้ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี นั้นคือ  พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด  อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์