ต้อนรับ รอง ผบ.ร.9 ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการ คสช. และส่วนราชการในพื้นที่ อ. ไทรโยค

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย  ร่วมด้วยส่วนงานราชการต่างๆ   และประชาชนข้าต้อนรับ รอง ผบ.ร 9  ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติราชการ   คสช. และส่วนราชการในพื้นที่   ณ   วัดน้ำตก    อ.ไทรโยค  ในวัที   3  พฤศจิกายน  2557  เวลา  09.00-10.00  น.

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์