โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทของเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 13.00 น.ท่าน นายก วิกิจ  แก้วจิตคงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ,พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  นำกลุ่มเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

(ต้นโกงกาง) ณ บ้านคลองโคนรีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม
 
วัตถุประสงค์

. เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทของเยาวชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็กและเยาวชน

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์