วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตร ร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากนำ้ปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์