ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปราบปรามทุจริต-4-ปี-อบต.ท่าเสา.pdf