ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้ข้าราชการ.pdf