พิธีเปิดร้านค้าชุมชนหมู่บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายวิกิจ  แก้วจิตคงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ร่วมกับกรมการค้าภายในจัดทำพิธีเปิดร้านค้าชุมชนหมู่บ้านพุเตย  ตำบลท่าเสา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน  เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาประชาชนในตำบล เพื่อนำไปปฎิบัติอย่างถูกต้อง

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์