การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง " อยู่เย็น เป็นสุข " ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านพุองกะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์