ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่องงดการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยเป็นการชั่วคราว

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูลไฟล์