โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมี  พระวรชายาฯ ในวันที่  19  ธันวาคม  2556  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  กำหนดการดังนี้

เวลา 08.00-09.00 น.      - ลงทะเบียนเกษตรกร/บริการคลินิกเกษตร

เวลา 09.00-09.30 น.      - เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานพร้อมกันบริเวณงาน

เวลา 09.30-10.00 น.      - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เดินทางมาถึงบริเวณงาน

                                    - นายอำเภอไทรโยค กล่าวต้อนรับ

                                    - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทำพิธีเปิดกรวยและกล่าวคำถวายพระพร

                                    - เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน

                                    - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่/กิจกรรมสนับสนุนโครงการสาย ใยรักแห่งครอบครัวฯ/นิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ

เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป   - เปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่/กิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว/การจำหน่ายผลผลิตกลุ่มแม่บ้านสายใยรัก

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์