ประชุมหารือการจัดงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาได้ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5  ธันวามหาราช ประจำปี  2556  โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่ามประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย  ในวันที่  28  พฤศจิกายน   2556   เวลา  13.30  น.

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์